-=-=-=-=-=-=- กลับหน้าหลักเวบบอร์ด ของ www.4x4.in.th -=-=-=-=-=-=-

   SocialTwist Tell-a-Friend เชษ ช่างหม้อ
 Posted : 9 / 6 / 2008, 09:55:08
 สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE

มีข้อความ
__ __

#### รายงานบัญชีรับ-จ่าย ####
#### ยอดเงินคงเหลือ เดือน พ.ค 2551 คือ

7050 บาท####

!!!!! ราช เบิกค่าใช้จ่าย งานบุญไป 6000 บาท ((17 พ.ค = 3000 บ. / 1 มิ.ย = 3000 บ.))

####ยอดเงินคงเหลือ เดือน มิ.ย 2551 คือ 1050 บาท####

$$$$ ยอดรายเดือน มิ.ย 2551 $$$$

1. น้าดอก 500 บ.
2.บุ๋มบิ๋ม 200 บ.
3.ราช 200 บ.
4.มิ้ม 200 บ.
5.หวาย 100 บ.
6. นมเย็น 200 บ.
7.เชษ 200 บ.

ยอดคงเหลือรวม ณ.ปัจจุบัน 1050+1600=2650 บาท

 

ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.4.197  

  เชษ ช่างหม้อ
 Posted : 4 / 6 / 2009, 21:38:29
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 51
.....วันนี้ได้โอน ค่าเช่าบ้านพัก วันงานซูให้กับทางเวปไป 3000 บาทครับ


==== 5800 - 3000 = 2800 บาท(( 3 มิ.ย 52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.16.147  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 5 / 6 / 2009, 21:46:05
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 52
==== 5800 - 3000 = 2800 บาท(( 3 มิ.ย 52))

### 2800 + 400 = 3200 บาท ((4 มิ.ย ))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.80.179  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 7 / 6 / 2009, 10:46:15
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 53
#### ### 2800 + 400 = 3200 บาท ((4 มิ.ย ))

=====3200 + 200 =3400 บาท (( 6 มิ. ย))


คงเหลือจากกิจกรรม 856 บาท

รวม 3400 + 856 = 4256 บาท(( 7มิ.ย 52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.167.52  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 23 / 6 / 2009, 13:33:36
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 54
แจ้งรายจ่าย.....1. จัดซื้อ ฟลายชีล 1 ผืน ราคา 300 บาท
2. จ่ายค่าทำบล็อคสกรีน 1000 บาท
..............รวมจ่ายไป 1300 บาท
...............คงเหลือ 4256 - 1300 = 2956 บาท (23 มิ.ย )

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.174.41  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 29 / 6 / 2009, 20:07:45
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 55
คงเหลือ 4256 - 1300 = 2956 บาท (23 มิ.ย )


.........สมทบงานบุญไป 500 บาท
..............คงเหลือ 2956 - 500 = 2456 บาท(((29 มิ.ย)))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.108.19  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 3 / 7 / 2009, 09:27:30
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 56
..............คงเหลือ 2956 - 500 = 2456 บาท(((29 มิ.ย)))

............รับเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มมา 400 บาท
.............คงเหลือ 2456 + 400 =2856 บาท ((3 ก.ค 52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.6.176  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 4 / 7 / 2009, 14:38:43
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 57
............รับเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มมา 400 บาท
.............คงเหลือ 2456 + 400 =2856 บาท ((3 ก.ค 52)))

รับ 400 บาท

คงเหลือ 2856 + 400 =3256 บาท(((4 ก.ค52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.107.177  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 7 / 7 / 2009, 20:17:57
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 58
คงเหลือ 2856 + 400 =3256 บาท(((4 ก.ค52))


....รับ...600 บาท

รวมเป็น 3256 + 600 = 3856 บาท ((7 ก.ค ))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.142.56  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 13 / 7 / 2009, 12:45:14
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 59
รวมเป็น 3256 + 600 = 3856 บาท ((7 ก.ค))

.....ได้รับเงินส่วนกลางคืนมา 1000 บาท


รวมคงเหลือเป็น 3856 + 1000 =4856 บาท((13 ก.ค ))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.59.48  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 15 / 7 / 2009, 20:12:10
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 60
รวมคงเหลือเป็น 3856 + 1000 =4856 บาท((13 ก.ค)))

.......รับมา 200 บาท.....
รวม 4856 + 200 =5056 บาท(( 15 ก.ค 52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.81.240  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 21 / 7 / 2009, 22:38:43
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 61
รวม 4856 + 200 =5056 บาท(( 15 ก.ค 52))

....ร่วมทำบุญไป 1000 บาท

คงเหลือ 5056 - 1000 =4056 บาท(( 21 ก.ค 52 ))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.238.101  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 27 / 7 / 2009, 08:55:35
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 62
คงเหลือ 5056 - 1000 =4056 บาท(( 21 ก.ค 52 ))


รับ 350 บาท
คงเหลือรวม 4056 + 350 =4406 บาท (( 27 ก.ค 52 ))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.177.46  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 1 / 8 / 2009, 13:45:49
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 63
คงเหลือรวม 4056 + 350 =4406 บาท (( 27 ก.ค 52 ))

รับ 400 บาท

คงเหลือ 4406 + 400 = 4806 (( 1 ส.ค 52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.5.38  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 3 / 8 / 2009, 21:04:11
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 64
คงเหลือ 4406 + 400 = 4806 (( 1 ส.ค 52))

.....หักค่าใช้จ่ายในทริป แก่งกระจาน 950 + 300 =1250 บาท

คงเหลือ 4806 - 1250 = 3556 บาท (( 3 ส.ค ))ขอบคุณ.....

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.16.85  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 11 / 8 / 2009, 09:08:56
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 65
คงเหลือ 4806 - 1250 = 3556 บาท (( 3 ส.ค ))ขอบคุณ

.......รับ 200 บาท

คงเหลือ 3556 + 200 = 3756 บาท (11 ส.ค ))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.233.110  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 20 / 8 / 2009, 12:50:00
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 66
.....เดือนนี้เงียบจังๆๆๆๆ....

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 111.84.99.27  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 21 / 8 / 2009, 10:53:59
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 67
....ได้ผล รับเพิ่มมาอีก 200 บาท

รวมคงเหลือ 3756 + 200 = 3956 บาท ( 21 ส.ค 52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.93.255  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 5 / 9 / 2009, 09:51:47
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 68
รวมคงเหลือ 3756 + 200 = 3956 บาท ( 21 ส.ค 52))


รับมา 600 บาท

รวมคงเหลือ 3956 + 600 =4556 บาท (5 ก.ย 52)

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 111.84.8.36  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 6 / 9 / 2009, 10:16:21
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 69
รวมคงเหลือ 3956 + 600 =4556 บาท (5 ก.ย 52)


รับ 200 บาท

คงเหลือ 4556 + 200 =4756 บาท (6 ก.ย 52)

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 111.84.38.39  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 14 / 9 / 2009, 14:29:13
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 70
ความคิดเห็นที่ : 69
รวมคงเหลือ 3956 + 600 =4556 บาท (5 ก.ย 52)


รับ 200 บาท

คงเหลือ 4556 + 200 =4756 บาท (6 ก.ย 52))

รับ 200 บาท

4756 + 200 = 4956 บาท(( 14 กย 52))


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 111.84.81.253  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 21 / 9 / 2009, 12:11:38
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 71
รับ 200 บาท

4756 + 200 = 4956 บาท(( 14 กย 52))

รับ 400 บาท

4956 + 400 = 5356 บาท(( 19 ก.ย ))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.69.136  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 5 / 10 / 2009, 09:00:00
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 72
4956 + 400 = 5356 บาท(( 19 ก.ย ))

.....รับ 600 บาท

คงเหลือ 5356 + 600 =5956 บาท (( 3 ต.ค 52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.178.164  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 14 / 10 / 2009, 09:10:02
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 73
คงเหลือ 5356 + 600 =5956 บาท (( 3 ต.ค 52))

รับ 400 บาท

คงเหลือ 5956 + 400 =6356 บาท(( 14 ต.ค 52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 111.84.42.224  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 3 / 12 / 2009, 15:17:09
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 74
คลิ๊กที่ภาพ

ขอแจ้งเพื่อนๆซูศรีทุกท่าน เนื่องจากตัวกระผมมีภาระครอบครัวอันหนักอึ้ง จึงขอถ่ายโอนหน้าที่การดูแลทรัพย์สินของทางกลุ่มให้กับ นาย ตาเอ้ ดูแลและรับผิดชอบแทน ณ.บัดนี้เป็นต้นไป ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่มีให้ที่ผ่านมา.....

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 111.84.74.91  
กลับขึ้นด้านบน

  ตาเอ้
 Posted : 9 / 12 / 2009, 01:07:48
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 75
....น้าเชษโอนทรัพย์สินของกลุ่มให้ผมดูแลต่อเมื่อ 17 พ.ย.52 = 6356 บาท
..>> เดือน พ.ย. 52 รับมา 200+200+200 = 600 บาท
..>> ล่าสุด 8 ธ.ค. รับมา 200+200+200+200+200 = 1000 บาท
..>> รวมยอดคงเหลือ ณ.ปัจจุบัน 6356+600+1000 = 7956 บาท
=========> ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนบำรุงกลุ่มครับ <========


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.3.71  
กลับขึ้นด้านบน

Page :    1 2 3 4 5

[ ปิดหน้าเพจ ]

กระทู้ ถูกล็อค
© Copyright 2000 - 2009 Allrights reserved.
Powered by www.suzuki4x4.net ™ Version 2.0.1 ®
 www.4x4.in.th