-=-=-=-=-=-=- กลับหน้าหลักเวบบอร์ด ของ www.4x4.in.th -=-=-=-=-=-=-

   SocialTwist Tell-a-Friend เชษ ช่างหม้อ
 Posted : 9 / 6 / 2008, 09:55:08
 สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE

มีข้อความ
__ __

#### รายงานบัญชีรับ-จ่าย ####
#### ยอดเงินคงเหลือ เดือน พ.ค 2551 คือ

7050 บาท####

!!!!! ราช เบิกค่าใช้จ่าย งานบุญไป 6000 บาท ((17 พ.ค = 3000 บ. / 1 มิ.ย = 3000 บ.))

####ยอดเงินคงเหลือ เดือน มิ.ย 2551 คือ 1050 บาท####

$$$$ ยอดรายเดือน มิ.ย 2551 $$$$

1. น้าดอก 500 บ.
2.บุ๋มบิ๋ม 200 บ.
3.ราช 200 บ.
4.มิ้ม 200 บ.
5.หวาย 100 บ.
6. นมเย็น 200 บ.
7.เชษ 200 บ.

ยอดคงเหลือรวม ณ.ปัจจุบัน 1050+1600=2650 บาท

 

ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.4.197  

  เชษ ช่างหม้อ
 Posted : 24 / 11 / 2008, 22:03:31
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 26
รับทราบครับ

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.5.134  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อ
 Posted : 30 / 12 / 2008, 10:28:09
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 27
##### ยอดเงินคงเหลือ 3934 บาท

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.5.226  
กลับขึ้นด้านบน

  SSC001
 Posted : 3 / 1 / 2009, 20:34:08
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 28
##ยอดคงเหลือ309บาท (โอนสนับสนุนเวปไป 3625บาท)

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.64.14  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 5 / 1 / 2009, 08:59:54
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 29
@@@@ รายเดือน ม.ค 2552 @@@@

1.ราช
2.เชษ
3.โอเลี้ยง

คงเหลือ 309+400=709 บาท

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.17.103  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 12 / 1 / 2009, 09:12:27
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 30

@@@@ รายเดือน ม.ค 2552 @@@@

1.ราช
2.เชษ
3.โอเลี้ยง
4.มิ้ม
5.ไข่แดง
6.โอ๊ต บ้านเพ
7.หวาย

คงเหลือ 709+800 =1509 บาท


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.19.112  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 18 / 1 / 2009, 23:58:47
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 31
ตาเอ้=200บาท(18 ม.ค)

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.22.70  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 2 / 2 / 2009, 20:23:54
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 32
##### รายเดือน ก.พ 2552 #####
1. ราช=200
2.เชษ=200
3.มิ้ม=200
4.โอเลี้ยง=200
5.น้าเนิ่นนาน=400((ม.ค/ก.พ))
6.ตาเอ้=200#####คงเหลือ 200+1400= 1600 บาท ((((1 ก.พ52)))) 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.62.195  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 7 / 2 / 2009, 14:49:28
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 33
##### รายเดือน ก.พ 2552 #####
1. ราช=200
2.เชษ=200
3.มิ้ม=200
4.โอเลี้ยง=200
5.น้าเนิ่นนาน=400((ม.ค/ก.พ))
6.ตาเอ้=200
คงเหลือเดิม 1600 บาท

7.โอ๊ตโคราช=200 (7ก.พ)

รวมคงเหลือ1600+200= 1800 บาท

รายจ่าบสนับสนุนกิจกรรม 2 งาน=1500บาท (1000/500)

คงเหลือ1800-1500= 300 บาท(7ก.พ52)

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.70.209  
กลับขึ้นด้านบน

  ดอกดิน.
 Posted : 9 / 2 / 2009, 11:33:51
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 34
เดี๋ยวขอรวบยอด2เดือนเลยครับ

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 117.47.27.248  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 19 / 2 / 2009, 09:14:08
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 35

##### รายเดือน ก.พ 2552 #####

1. ราช=200
2.เชษ=200
3.มิ้ม=200
4.โอเลี้ยง=200
5.น้าเนิ่นนาน=400((ม.ค/ก.พ))
6.ตาเอ้=200
คงเหลือเดิม 1600 บาท

7.โอ๊ตโคราช=200 (7ก.พ)

รวมคงเหลือ1600+200= 1800 บาท

รายจ่าบสนับสนุนกิจกรรม 2 งาน=1500บาท (1000/500)

คงเหลือ1800-1500= 300 บาท(7ก.พ52)

8.หวาย =200(18ก.พ)

คงเหลือ 300+200= 500 บาท(19ก.พ)

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.11.179  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 2 / 3 / 2009, 10:28:02
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 36
คลิ๊กที่ภาพ

### ยอดเงินคงเหลือกิจกรรมกลุ่มคือ 2900 บาท ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.19.163  
กลับขึ้นด้านบน

   SSC 000
 Posted : 2 / 3 / 2009, 22:47:52
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 37


 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.24.14.103  
กลับขึ้นด้านบน

   SSC 000
 Posted : 2 / 3 / 2009, 22:47:54
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 38


 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.24.14.103  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 3 / 3 / 2009, 11:54:06
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 39


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.68.58  
กลับขึ้นด้านบน

   SSC 000
 Posted : 3 / 3 / 2009, 21:46:52
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 40
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.24.51.110  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 3 / 3 / 2009, 22:21:44
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 41


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.24.33  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 1 / 4 / 2009, 09:38:01
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 42
ยอดเงินกลุ่ม คงเหลือ 2900 + 200

= 3100 บาท(((((1 เม.ษ 52))))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.17.118  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 3 / 4 / 2009, 20:46:18
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 43
ความคิดเห็นที่ : 42
ยอดเงินกลุ่ม คงเหลือ 2900 + 200

= 3100 บาท (((((1 เม.ษ 52))))

+400 = 3500 (((((3 เม.ษ 52))))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.25.212  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 24 / 4 / 2009, 08:45:46
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 44
คลิ๊กที่ภาพ

อึบ.....

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.33.55  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 2 / 5 / 2009, 14:41:58
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 45
3500+200= 3700 บาท( 2 พ.ค)

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.11.55  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 4 / 5 / 2009, 22:09:21
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 46
3700 + 600 = 4300 บาท (((( 3 พ.ค ))))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 125.27.9.175  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อ
 Posted : 17 / 5 / 2009, 22:02:54
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 47
4300 + 200 =4500 บาท((10 พ.ค 52))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.105.43  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 29 / 5 / 2009, 08:34:23
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 48
4300 + 200 =4500 บาท((10 พ.ค 52))

### 4500 + 500 = 5000 บาท (( 29 พ.ค 52)) ขอบคุณครับ


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.71.1  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 30 / 5 / 2009, 07:37:09
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 49
### 4500 + 500 = 5000 บาท (( 29 พ.ค 52))

## 5000 + 400 = 5400 บาท(( 30 พ.ค 52 ))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.94.224  
กลับขึ้นด้านบน

  เชษ ช่างหม้อssc001
 Posted : 1 / 6 / 2009, 21:52:41
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 50
## 5000 + 400 = 5400 บาท(( 30 พ.ค 52 ))


###5400 + 400 = 5800 บาท ((1 มิ.ย))

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionssc
IP 115.67.18.159  
กลับขึ้นด้านบน

Page :    1 2 3 4 5

[ ปิดหน้าเพจ ]

กระทู้ ถูกล็อค
© Copyright 2000 - 2009 Allrights reserved.
Powered by www.suzuki4x4.net ™ Version 2.0.1 ®
 www.4x4.in.th