-=-=-=-=-=-=- กลับหน้าหลักเวบบอร์ด ของ www.4x4.in.th -=-=-=-=-=-=-

   SocialTwist Tell-a-Friend oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:33:49
 สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE

มีข้อความ
__ __

Trip กิจกรรม บ้านอมแรด ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 24-25/03/55

เรียน พีๆกลุ่มแคลิเบี้ยน 4x4 จันทบุรี ทุกท่าน ผมมีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมาฝากครับ
วันที่ 24-25 มีนาคม 2555 ชมรมฅนค้นป่า จะมีกิจกรรมเฉพาะกิจ เดินทางไปบริจาค
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนใน หมู่บ้านอมแรด ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีเด็กทั้งหมด 87 คน หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชนเผ่าปะกากะเฌอ เป็น
หมู่บ้านที่รักษาป่าต้นน้ำมายาวนาน โดยมีอาจารณ์แม็คสอนอยู่ที่จ.เชียงใหม่ติดต่อ
ประสานงานและจะร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย นอกจากจะไปบริจาคอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นแล้ว กลางวัน
จะมีการทำก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมปั่นเลี้ยงเด็กด้วย หากผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดจะร่วม
บริจาคหรือร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง เด็กนักเรียนบ้าน
อมแรดขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านไว้ ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

อุ้ม
ชมรมฅนค้นป่า

 

ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:40:57
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 1
คลิ๊กที่ภาพ


ทางขึ้นหมู่บ้านครับ


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:42:01
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 2
คลิ๊กที่ภาพ
 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:43:08
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 3
คลิ๊กที่ภาพ

เด็กๆในหมู่บ้านครับ


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:43:53
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 4
คลิ๊กที่ภาพ


..

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:44:36
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 5
คลิ๊กที่ภาพ


...

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:45:31
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 6
คลิ๊กที่ภาพ


..

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:50:01
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 7

เส้นทางเข้าหมู่บ้าน
N 18 8.5740
E 098 14.5891

ข้อมูลเบื้องต้น

บ้านอมแรด เป็นชนเผ่าปะกากะเญอ สะกอ อาศัยอยู่หมู่บ้านนี้มานานกว่า 300 ปี
มีประชากร 243 คน 53 ครัวเรือน 84 ครอบครัว
นับถือศาสนาคริสต์ และพุทธ บางส่วนนับถือผี

มีเด็กอายุ 0-6 ขวบ 30 คน
อายุ 6-12 ปี 57 คน

ใช้ระยะเดินทางจากบ่อสลี (google earth) คือเส้นทางเชียงใหม่-แม่สะเรียง พอถึง
บ่อสลีแยกขวา ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ถ้าเดินทางจากเชียงใหม่ก็ประมาณ 6-7
ชั่วโมง หรือเข้าอีกทางหนึ่งคือ ปางหินฝน (google earth) คือเส้นทางแม่แจ่ม-ดอย
แม่อูคอ ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ถนนทั้งสองเส้นทางเป็นเป็นดินลูกรัง ฤดูฝนต้อง
พันโซ่อย่างเดียว 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:51:48
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 8
คลิ๊กที่ภาพ


ลองดูแผนที่ก็แล้วกัน
carribian เทิร์นเพลาผมไม่แน่ใจ เนื่องจากมีจุดระวัง 2 จุด คือขาขึ้นเขาลวดเดียวเลย
ส่วนอีกจุดหนึ่งก็ขาลงเขาก่อนเข้าหมู่บ้าน 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:53:30
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 9
คลิ๊กที่ภาพ


โรงเรียนของหนูมีอยู่ 3 หลังค่ะ
หลักแรกเป็นอาคารเรียนรวม 3 ชั้นค่ะ
หลังที่สองเป็นอาคารเรียนรวม 2 ชั้นค่ะ
หลังที่สามเป็นอาคารเรียนรวม 3 ชั้นค่ะ และห้องครัวอีก 1 ชั้นค่ะ 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:54:35
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 10
คลิ๊กที่ภาพ


เชิญชมได้แล้วเจ้าค่ะ


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:55:39
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 11
คลิ๊กที่ภาพ


หลังแรกค่ะ 3 ชั้นเรียน

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:57:05
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 12
คลิ๊กที่ภาพ


หลังที่สอง 2 ชั้นเรียนค่ะ


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 21:58:06
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 13
คลิ๊กที่ภาพ


หลังที่สาม 3 ชั้นเรียนค่

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 22:00:26
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 14
คลิ๊กที่ภาพอาหารถูกปากมากๆ
หนูกินข้าวจริงๆ

ผัดฟักแม้วใส่ไข่ ของชอบใครหลายๆ คน 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 22:02:16
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 15
คลิ๊กที่ภาพ


ส่วนผมหิวมากๆ เลยหนีเพื่อนๆ กลับมากินข้าวที่่บ้านก่อน....รอไม่ไหวแล้วครับ

เน้นคาร์โบไฮเดทเช่นกันครับ 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 22:03:37
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 16
คลิ๊กที่ภาพ


นอกจากหนูมีสนามเด็กเล่นป่ากล้วยแล้ว
ที่โรงเรียนของหนูยังมีสระว่ายน้ำอีกค่ะ

มันมีประโยชน์มากๆ นะคะ เอาไว้เลี้ยงปลาได้ด้วย
 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 22:04:46
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 17
คลิ๊กที่ภาพ


หนูชอบตอนเช้ามากๆ เลย
คุณครูจะแจกนมกล่องและไวตามินซีให้อีกด้วยค่ะ 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 22:05:57
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 18
คลิ๊กที่ภาพ


หากลุง ป้า น้า อา และพี่ๆ มาเยี่ยมหนู
หนูจะพาพวกลุง ป้า น้า อา และพี่ๆ ไปอาบน้ำที่ต้นแม่น้ำปิงน้อยคะ
น้ำใส ไหลเย็นตลอดทั้งปีค่ะ


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 22:06:41
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 19
คลิ๊กที่ภาพ

..

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 22:10:23
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 20
คลิ๊กที่ภาพเกือบลืม !

ถ้าลุง ป้า น้า อา และพี่ๆ มาเยี่ยมหนู
อย่าลืมเอาเต๊นท์มาด้วยนะคะ เพราะหนูไม่มีที่นอนให้ค่ะ

ที่สำคัญ ใครกลัวหนาวก็เตรียมเครื่องกันหนาวมาด้วย

และที่ขาดไม่ได้ก็คือ กล้องถ่ายรูป

เดี๋ยวหาว่า หนูไม่เตือน

เกือบลืมแนะนำไป หนุ่มร่างท่วมๆใส่เสื้อกั้ก ถือกระป๋องเบียร์ นั่งหน้ากองไฟ
คือ อาจารย์แม็ค ผู้สำรวจโรงเรียนและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดครับ 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 14 / 3 / 2012, 22:12:09
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 21
คลิ๊กที่ภาพ


หนูรอผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอยู่น่ะค่ะ

 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 61.7.136.160  
กลับขึ้นด้านบน

   สาม ก.
 Posted : 15 / 3 / 2012, 09:43:49
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 22
...ผู้ใดสนใจจะไปจิบเบียร์กับครูแม็ค กรุณาติดต่อ 0895453800 นายสาม ก. ตลอด 24 ช.ม.

...หมื่นแสนคำกำหนด ฤาจะสู้จดบันทึกฟ้า

...ร้อยล้านดวงชะตา หรือจะสู้วาสนาคนชอบเที่ยวป่าเช่นตรู...อิอิ

 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 125.27.60.119  
กลับขึ้นด้านบน

   นายเปี๊ยก
 Posted : 15 / 3 / 2012, 19:39:01
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 23
สนใจ...เดี๋ยวตีสามแก่ๆโทรหานิ...

 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 182.232.117.225  
กลับขึ้นด้านบน

   ดาหวัน
 Posted : 16 / 3 / 2012, 08:15:48
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0


มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 24
อิ..น่าสนใจ..อยากไป..แต่ติดต้องพาลูกสาว..ไปสอบ วันที่ 25 มีนา..55

...ฝากของไปช่วยแล้วกัน..ของแจกต้องการใช้แบบไหนบ้างค๊ะ.. ..............ตีสามแก่ๆๆๆๆ สงสัยเพิ่งกลับบ้าน..555555.........................

 ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 118.172.249.18  
กลับขึ้นด้านบน

  oom
 Posted : 17 / 3 / 2012, 08:19:14
สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าของบอร์ดเท่านั้น

LIKE


 จำนวนถาม :
 จำนวนตอบ :
 รวมทั้งหมด : 0

มีข้อความ
__ __

ข้อความเลขที่ : 25


ครับพี่ดาหวัน

ในส่วนของเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นทางผมได้สั่งซื้อจัดเตรียมไว้แล้ว

หากพี่ต้องการบริจาคก็น่าจะเป็นขนมหรือของเด็กเล่นอื่นๆแล้วแต่เห็นสมควรครับพี่


 


ชอบ 0
ชอบ ข้อความ : L I K E
เลิกชอบ ข้อความ : U N L I K E
Board : visionscc
IP 10.29.14.62  
กลับขึ้นด้านบน

Page :    1 2 3 4

[ ปิดหน้าเพจ ]

กระทู้ ถูกล็อค
© Copyright 2000 - 2009 Allrights reserved.
Powered by www.suzuki4x4.net ™ Version 2.0.1 ®
 www.4x4.in.th